Infografis: Antara Baboe dan Fahri Hamzah

Illustrator

Ahmad Yani Ali Ramdan

Sumber

Antara Baboe dan Kicau Fahri Hamzah

Antara Baboe dan Kicau Fahri Hamzah